رنگ روغنی طلایی

محصول جدید ساندورا رنگ روغنی طلایی می باشد

رنگ روغنی طلایی  هواخشک بوده و دارای  رنگ طلایی ایده آل می باشد.

رنگ روغنی طلایی آکیدی برپایه حلال می باشد.

تمامی حقوق نزد شرکت شیمی گران فردا محفوظ است