پوشرنگ تمام پلاستیک دروزن های 250 گرم و 1کیلو

پوشرنگ تمام پلاستیک استاندارد 100% قابل شستشو بوده در وزن های 5و12و 25 کیلویی ارائه میگردد
و حالا ساندورا محصول تمام پلاستیک سوپرسان را با کد 400 در وزن های 250 گرمی و یک کیلویی به بازار عرضه نموده است.
می توان محصول تمام پلاستیک سوپرسان را برای سطوحی که از متراژ پایین برخورددارند استفاده نمود.

تمامی حقوق نزد شرکت شیمی گران فردا محفوظ است